ترامپ از ظرفیت‌های برجام در حوزه‌های نظارتی و برای فشار بیشتر به ایران استفاده خواهد کرد.

کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با فارس:

نتانیاهو در برجام نقش پلیس بد را بازی می‌کرد و این دامی بود که برخی در داخل کشور در آن افتادند و برخی نیز از این موضوع استفاده تبلیغاتی کردند
شخصیت‌های برجسته اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی می‌گویند دستاوردهایی که از طریق برجام برای رژیم صهیونیستی به دست آمده است هیچ وقت از طریق روش‌های نظامی نمی‌توانستند به آن برسند
نتانیاهو به بهانه برجام می‌خواست پول بزرگی را از آمریکا بگیرد و 3 میلیاردی که رژیم صهیونیستی به صورت سالیانه از آمریکا می‌گرفت، در سال جاری افزایش یافت
ترامپ از ظرفیت‌های برجام در حوزه‌های نظارتی و برای فشار بیشتر به ایران استفاده خواهد کرد