داعش طی ماههای گذشته، مهمترین عناصر فرماندهی خود یا به عبارتی تقریبا تمام معاون‌های بغدادی را از دست داده است

مرکز موسوم به «دیدبان حقوق بشر سوریه» می‌گویداطلاعاتی از منابعی مطمئن به دست آمده، که نشان می‌دهد سران گروهک الدولة الاسلامیة در عراق از سران دیگر مانند فرماندهی «ولایت رقه» در سوریه و «فرمانده ارتش شام» (جیش الشام) خواسته است به عراق بیایند

این منابع در بیان علت این فراخوان گفته‌اند که داعش در پی برگزاری نشستی جهت انتخاب جانشین ابوبکر البغدادی «برای خلافت مسلمین» است.
داعش طی ماههای گذشته، مهمترین عناصر فرماندهی خود یا به عبارتی تقریبا تمام معاون‌های بغدادی را از دست داده است