اداره اطلاعات ملی آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد این کشور از توانمندی اطلاعاتی خود برای جاسوسی از شرکت های خارجی به سود شرکت های آمریکایی استفاده نمی کند.

اداره اطلاعات ملی آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد این کشور از توانمندی اطلاعاتی خود برای جاسوسی از شرکت های خارجی به سود شرکت های آمریکایی استفاده نمی کند.

این موضع اداره اطلاعات ملی آمریکا بعد از انتشار اطلاعاتی درباره جاسوسی اقتصادی آمریکا در فرانسه اتخاذ شد.
این منبع هیچ توضیح مشخصی درباره این اطلاعات نداد ولی به اظهارات سپتامبر سال 2013 جیمز کلاپر مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا استناد کرد. کلاپر در این اظهارات سیاست و موضع آمریکا در خصوص اطلاعات اقتصادی را توضیح داد.
جف انشوکایتس سخنگوی اداره ملی اطلاعات آمریکا که فعالیت همه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا از جمله آژانس امنیت ملی این کشور را هماهنگ می کند گفت: « اظهارات کلاپر همچنان درست است.»
بر اساس اظهارات کلاپر این که دستگاه اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی را درباره فعالیت های اقتصادی ، مالی و تامین بودجه تروریست ها جمع آوری کند از « اسرار » نیست.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان از واشنگتن ، کلاپر خاطر نشان کرد تلاش دستگاه اطلاعاتی آمریکا برای درک نظام های اقتصادی و سیاست های اقتصادی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی غیر عادی به مقامات سیاسی این کشور امکان می دهد تصمیماتی را که به سود امنیت ملی آمریکا است اتخاذ کنند.