شبکه روسیا الیوم گزارش داد: ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت در سوریه تصمیمات نظامی را ارتش اتخاذ می کند ولی با ایران همکاری نظامی داریم و مستشاران نظامی ایران در دمشق حضور دارند.