با وجود آمار رسمی دولت ایران در زمینه کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، مردم هنوز منتظر تغییر و بهبود ملموس در وضعیت زندگی روزانه هستند.

خبرگزاری رسمی چین نوشت:

با وجود آمار رسمی دولت ایران در زمینه کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، مردم هنوز منتظر تغییر و بهبود ملموس در وضعیت زندگی روزانه هستند. افکار عمومی به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه مهار تورم و رکود اقتصادی مشکل بیکاری را که نرخ آن از حدود ۱۰.۸ درصد به ۱۲ درصد پس از توافق هسته‌ای افزایش یافته، حل می‌کند.