داعش روز پنجشنبه از طریق خبرگزاری خود موسوم به اعماق اعلام کرد که عامل حملهٔ دیروز لندن «یکی از سربازان این گروه بوده است».

داعش روز پنجشنبه از طریق خبرگزاری خود موسوم به اعماق اعلام کرد که عامل حملهٔ دیروز لندن «یکی از سربازان این گروه بوده است».
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، بامداد پنجشنبه در سخنانی در پارلمان این کشور گفته بود عامل حمله لندن، متولد بریتانیا بود و درگذشته، به دلیل ارتباطش با «افراط گرایی خشونت آمیز»، توسط پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است.
اعضای پارلمان بریتانیا، به احترام قربانیان این حمله، نشست روز پنجشنبه خود را با یک دقیقه سکوت آغاز کردند.
می در سخنانش، بر عدم ترس جامعه بریتانیا از این گونه، به گفته او، اقدامات تروریستی تاکید کرد و گفت رفتار معمولی و روزمره میلیون ها شهروند بهترین روش مقابله با تروریسم است.