انتشار اسناد طبقه بندی شده انگلیس، ابعاد تازه‌ای از همدستی دولت این کشور با رژیم بعثی عراق در جنایت ضد جمهوری اسلامی را برملا کرد.

انتشار اسناد طبقه بندی شده انگلیس، ابعاد تازه‌ای از همدستی دولت این کشور با رژیم بعثی عراق در جنایت ضد جمهوری اسلامی را برملا کرد.


در این اسناد که هفته گذشته از حالت محرمانه وزارت خارجة انگلیس خارج شده و در بایگانی ملیِ این کشور در غرب لندن به نمایش درآمده، نشان میدهد با وجود اطلاع دولت مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلیس از کمکِ برخی شرکتهای انگلیسی به صدام رئیس جمهور معدوم عراق برای ساخت تسلیحات شیمیایی، ازجمله گاز خردل، هیچ اقدامی برای جلوگیری از صدور مواد و تجهیزات نکرده است.

بر اساس این اسناد شرکت ویرپمپ انگلیس سالها تجهیزات ممنوعه خود را به یک شرکت سازنده سلاحهای شیمیایی در سامرای عراق تحویل می‌داده است.