نگرانی ها درباره آثار بحران یونان بر بورس و بازارهای مالی دیگر کشورهای جهان افزایش یافته است.

نگرانی ها درباره آثار بحران یونان بر بورس و بازارهای مالی دیگر کشورهای جهان افزایش یافته است.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، بحران مالی یونان تقریباً بر بازارهای مالی سراسر دنیا اثر گذاشته است. ریچارد کوئیست (Richard Quest) خبرنگار شبکه گزارش داد تعطیلی بانک های یونان علت ساده ای دارد: بسیاری از مردم این کشور می خواهند مبالغ زیادی پول از بانک ها برداشت کنند. بنابراین، طولی نمی کشد که بانک های یونان دیگر نقدینگی در اختیار نخواهند داشت. بدین ترتیب همه پول های دریافت شده از بانک مرکزی اروپا در چند هفته اخیر، مستقیماً از بانک های یونان خارج می شود. ادامه این روند ممکن نیست و اکنون که دیگر فرستادن پول نقد به بانک های یونان متوقف شده است، آنها ناچارند از خروج نقدینگی جلوگیری کنند.
آلیسون کاسیک، دیگر خبرنگار شبکه در پاسخ به اینکه چرا بحران یونان منجر به آشفتگی سایر بازارهای مالی شده است، گفت میزان اثرپذیری بازارهای مالی دنیا به میزان ارتباط آنها به یونان و شدت نگرانی سرمایه گذاران بستگی دارد. فرضاً بورس های آمریکا به شکل مستقیم چندان در معرض بحران یونان قرار ندارند، اما ابهام ایجاد شده چندان برای سرمایه گذاران خوشایند نیست. از سوی دیگر، چتر حمایتی بانک مرکزی اروپا به عنوان تأمین کننده پول نقد برای یونان نیز دیگر وجود ندارد و سرمایه گذاران به شدت نگران هستند.
یونانی ها نیز مقابل بانک ها و دستگاه های خود پرداز صف کشیده اند. آنها برای برداشت مبلغ شصت یورو که به عنوان سقف برداشت روزانه از بانک ها تعیین شده است، مراجعه کرده اند. با وجود این، برخی مستمری بگیران می گویند حتی یک یورو نتوانسته اند از حساب خود برداشت کنند. این بحران، آثار خود را از جنبه های گوناگون نشان می دهد: فرضاً مسافران برای سفر به یونان باید میزان زیادی پول نقد، همراه داشته باشند و این مسئله بر گردشگری یونان اثر خواهد گذاشت. از سوی دیگر، اگر بحران یونان ثبات اروپا را بر هم زند، آثار آن روی همه شرکت های آمریکایی که محصولات خود را به اروپا می فروشند، احساس خواهد گذاشت. زیرا منطقه یورو، بزرگترین شریک تجاری آمریکا به شمار می رود.