نخست وزیر یونان با استقبال از رای منفی یونانی ها به پیشنهاد طلبکاران این کشور اعلام کرد دولتش آماده است هرچه سریعتر به میز مذاکره بازگردد.

نخست وزیر یونان با استقبال از رای منفی یونانی ها به پیشنهاد طلبکاران این کشور اعلام کرد دولتش آماده است هرچه سریعتر به میز مذاکره بازگردد.

الکسیس سیپراس افزود کشورش در تلاش برای بازگشایی بانک ها و بهبود اوضاع اقتصادی آماده است هرچه سریعتر با طلبکاران وارد مذاکره شود و یونانی ها به وی اختیار داده اند که به جای رویارویی با اروپا به راه حلی پایدار برای بحران مالی این کشور دست یابد.
وی در نطقی تلویزیونی خطاب به یونانی ها گفت : « با توجه به شرایط دشواری که اکنون بر کشور حاکم شده است شما تصمیم بسیار شجاعانه ای گرفتید. به خوبی متوجه هستم که شما خواهان دستیابی به راه حلی پایدار به جای جدایی از اروپا هستید. »
به گزارش خبرگزاری رویترز از آتن ، سپیراس خاطر نشان کرد از رئیس جمهور خواهم خواست که نشست رهبران حزب سیاسی را خواستار شود و آنها را در جریان اوضاع قرار دهد.
153/150