شبکه تلویزیونی سی ان ان در خبری فوری گزارش داد:آخرین نتایج همه پرسی یونان پس از شمارش هشتاد و پنج درصد آراءاز رای منفی شصت و دو درصد شرکت کنندگان به طلبکاران اروپایی حکایت دارد.