یک کودک داعشی که چهزه ای آسیایی داشت، یک معلم سالخورده را در شمال "صلاح الدین" اعدام کرد.

یک کودک داعشی که چهزه ای آسیایی داشت، یک معلم سالخورده را در شمال "صلاح الدین" اعدام کرد.

یک منبع امنیتی در استان "دیالی" عراق روز سه شنبه گفت، داعش در "شرقاط" واقع در شمال صلاح الدین یک معلم سالخورده را که به خاطر مخالفت با افکار این گروه چند هفته در اسارت بود، به خیابان اصلی شهر آورد و حکم دادگاه داعش را درباره وی قرائت کرد.
این منبع ادامه داد، یک کودک 10 ساله که چهره او به آسیایی ها شباهت داشت با شلیک گلوله از پشت سر حکم اعدام را اجرا کرد.