کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق لغو تابعیت عراقی رهبر گروه تروریستی داعش را خواستار شد.

کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق لغو تابعیت عراقی رهبر گروه تروریستی داعش را خواستار شد.

اسکندر وتوت، عضو کمیته امنیتی ودفاعی پارلمان عراق در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه "ابراهیم عواد السامرائی البدری" ملقب به ابوبکر البغدادی، رهبر گروه تروریستی داعش به رغم ارتکاب جنایات بزرگ در حق مردم عراق و کل جهان، هنوز از تابعیت عراقی برخوردار است گفت: ما نمایندگان پارلمان عراق در کمیته‌ امنیتی و دفاعی از دولت می‌خواهیم تابعیت عراقی این جانی و تمامی کارت‌های شناسایی و اسناد رسمی او و خانواده‌اش را باطل کند.

وتوت در ادامه بر لزوم ایجاد یک ماده قانونی یا اصلاح قوانین موجود برای انجام این مهم تاکید کرد.

ابوبکر البغدادی در ژوئن 2014 و پس از سقوط شهر موصل پا را از رهبری داعش فراتر گذاشت و خود را "خلیفه" نامید.