سخنگوی فارسی زبان وزارتخارجه آمریکا نشان داده است که از کاربرد تیکه کلام‌های فارسی به خوبی آگاه است

به گزراش مثلث آنلاین، مذاکره کننده سابق تیم آمریکا «ریچارد نیفیو» در یک پیام توئیتری از سخنگوی فارسی زبان وزارتخارجه آمریکا تقدیر کرد و او در پاسخ از اصطلاحی فارسی برای این منظور استفاده کرد.

مذاکره کننده سابق آمریکا برای آلن ایر نوشته بود: «آلن ایر یک سرمایه ملى و خدمتگزار واقعى مردم است»

آلن ایر که در این سال‌ها نشان داده است علاوه بر زبان فارسی به اصطلاحات و تکیه کلام‌های فارسی نیز به خوبی آشناست، در پاسخ برای او نوشت: مرسى ریچارد. خاک زیر پات هم نیستم