منوچهر تکین، پژوهشگر مرکز مطالعات انرژی جهانی لندن گفت ایران هنگام لغو تحریم‌های نفتی ترجیح می‌دهد با کشورهای واردکننده سنتی نظیر چین و ژاپن همکاری کند.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد:

منوچهر تکین، پژوهشگر مرکز مطالعات انرژی جهانی لندن گفت ایران هنگام لغو تحریم‌های نفتی ترجیح می‌دهد با کشورهای واردکننده سنتی نظیر چین و ژاپن همکاری کند.
وی در گفتگو با اسپوتنیک گفت: «اولویت ایران همکاری با واردکنندگان سنتی است که آماده افزایش خرید و ارایه قیمتی خوب هستند.»
تکین افزود شرکت ملی نفت ایران با شرکت گازپروم روسیه در بازار نفت رقابت نخواهد کرد.
وی گفت: «شرکت‌های ایرانی قادر به یافتن بهترین و پرسودترین مشتری‌ها هستند. با این حال، با توجه به مشارکت نزدیک و دوستانه ایران و روسیه، بعید است شرکت‌های نفتی ایران به منافع روسیه لطمه بزنند.»
با این حال، وی افزود از نظر شرکت‌های نفتی، قانون عرضه و تقاضا مهم تر مسایل سیاسی است.