مقامات آفریقای جنوبی گفتند بیش از 150 مسافر روز جمعه در برخورد دو قطار در آفریقای جنوبی مجروح شدند.

مقامات آفریقای جنوبی گفتند بیش از 150 مسافر روز جمعه در برخورد دو قطار در آفریقای جنوبی مجروح شدند.

در این سانحه، یک قطار در حال حرکت به قطاری که در ایستگاه متوقف بود برخورد کرد.
قطار متوقف‌شده حامل کارگرانی بود که از سر کار بر می‌گشتند.
راسل مرینگ، سخنگوی خدمات اورژانس گفت هنوز آمار دقیقی از مجروحان سانحه در دست نیست.
وی افزود هنوز گزارشی مبنی بر مرگ هیچ مسافری در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک شاهد عینی گفت قطار در حال حرکت از ریل خارج شد و به قطار توقف‌کرده برخورد کرد.
با این حال، مقامات رسمی این گزارش را تایید نمی‌کنند.