سخنگوی پنتاگون گفت : سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان سعودی نشان از تعهد امریکا به نتایج نشست کمپ دیوید است .

سخنگوی پنتاگون گفت : سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان سعودی نشان از تعهد امریکا به نتایج نشست کمپ دیوید است .

پایگاه اینترنتی روزنامه عکاظ عربستان سعودی در گزارشی به قلم محمد المداح نوشت : اشتون کارتر روز چهارشنبه در پایان سفر دوره ای خود به عربستان می رود و بر پیامدهای توافق هسته ای ایران تمرکز خواهد کرد. کارتر به اسرائیل و اردن نیز سفر کرد. این سفر در قالب تلاش دولت آمریکا برای مطمئن ساختن متحدانش درباره جوانب توافق هسته ای و بازتابهای آن انجام می شود.
کلنل جفری مارتن سخنگوی پنتاگون در گفتگو با عکاظ گفت : کارتر، متحدان واشنگتن در منطقه را مطلع خواهد کرد که چه تضمینهایی وجود دارد تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای می شود و بندهای توافق شامل جلوگیری از دستیابی ایران به هر نوع سلاح هسته ای است و راهکارهایی برای تضمین اجرای توافق زیر نظارت بازرسان بین المللی از طریق تعهدات بین المللی قاطع ، در نظر گرفته شده است.
مارتن افزود : توافقی بین کشورهای حوزه خلیج (فارس) و آمریکا در نشست کمپ دیوید بدست آمد که تاکید می کند آمریکا امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس را در مقابل هر نوع تجاوزی تضمین می کند.
وی تاکید کرد : سفر کارتر به عربستان سعودی در چارچوب تعهد آمریکا در قبال متحدانش در خلیج (فارس) انجام می شود.