یکی از سرکرده های بحرینی داعش تهدید کرد که دیوار مرزی بین تونس و لیبی را تخریب خواهد کرد.

یکی از سرکرده های بحرینی داعش تهدید کرد که دیوار مرزی بین تونس و لیبی را تخریب خواهد کرد.

ابو دلادن الحربی، یکی از اعضای بحرینی گروه تکفیری صهیونیستی داعش تهدید کرد که دیواری را که در مرز تونس و لیبی ساخته شده است تخریب خواهد کرد.

با توجه به سخنان این عنصر داعشی به نظر می رسد که وی یکی از سرکرده های داعش به شمار می رود.

به گزارش "منامه پست"،"ترکی البنعلی" از سرکرده های جنجالی گروه تروریستی داعش است که وی نیز بحرینی است و در فهرست تروریست های تحت تعقیب غربی ها قرار دارد.

در همین حال، برخی از نظامیان جدا شده از نیروهای امنیتی بحرین نیز پش از این پیوستن خود را به گروه تروریستی داعش اعلام کردند و یکی از آنها نیز پارسال در عملیات انتحاری کشته شد.