حسن روحانی توافق هسته ای اخیر با شش قدرت جهان را « پیروزی تاریخی » برای کشورش اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری شین هوا از تهران ، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه توافق هسته ای اخیر با شش قدرت جهان را « پیروزی تاریخی » برای کشورش اعلام کرد.

روحانی در استان کردستان در غرب ایران گفت مقاومت ایرانی ها ، قدرت هایی را که زمانی می گفتند ایران نباید انرژی هسته ای داشته باشد ، « تسلیم » خواسته های ایرانیان کرد.
وی افزود : « آمریکا امروز اعتراف کرد که ایران هرگز «تسلیم» تهدیدها ، تحریم ها و فشارها نخواهد شد و این مسئله « پیروزی تاریخی» برای ایرانیان است.»
روحانی تاکید کرد : « ما در این مذاکرات ثابت کردیم می توانیم این مسئله پیچیده جهانی ( برنامه هسته ای ایران ) را در میز مذاکرات حل و فصل کنیم و به همین شیوه می توانیم مسائل منطقه ای را حل کنیم.»
ایران و گروه پنج به علاوه یک ( انگلیس ، فرانسه ، روسیه ، چین و آمریکا به علاوه آلمان ) چهاردهم ژوییه در وین پایتخت اتریش به توافقی رسیدند که تهران را در مسیر رهایی از تحریم ها با محدودیت های بیشتر بر برنامه هسته ایش قرار خواهد داد.
روحانی همچنین خاطر نشان کرد ایران با کمک کشورهای منطقه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه مقابله خواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز برای گفتگو درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای عازم کویت ، قطر و عراق شد.
ظریف در سفر پنج روزه به سه کشور منطقه با مقامات این کشورها درباره نتایج توافقنامه هسته ای اخیر میان ایران و قدرت های جهان گفتگو خواهد کرد.