اروپا با حذف نام افراد و نهادهای وابسته به سپاه خطر تازه ای برای یهودیان اسرائیلی و اروپایی است.

روزنامه جروزالم پست نوشت موافقت اروپا با حذف نام افراد و نهادهای وابسته به سپاه، هشت سال پس از اجرای توافقنامه هسته ای، خطر تازه ای برای یهودیان اسرائیلی و اروپایی است.

به نوشته شماره امروز این روزنامه اسرائیلی در اینترنت، اتحادیه اروپا همراه با توافق هسته ای ایران، موافقت کرده است تحریم نهادها و ایرانی هایی را که در اقدامات تروریستی دست داشته اند نیز لغو کند. آن چه که از نقطه نظر یهودیان اسرائیلی و اروپایی بسیار بدتر است، تصمیم اروپا برای دادن آزادی عمل گسترده به نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشورهای اتحادیه اروپا از سال 2023 است.
علی آلفونه (Ali Alfoneh)، کارشناس امور سپاه پاسداران انقلاب و عضو موسسه دفاع از دموکراسی در مقاله ای نوشت: «خارج شدن نام نهادها و پرسنل نظامی سپاه پاسداران از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا به مثابه چراغ سبز به فعالیت های تروریستی تحت حمایت ایران است. به علاوه، خارج کردن نام موسسات حمل و نقل، انرژی، ساخت و ساز، مهندسی و مالی سپاه از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا برابر است با موافقت اروپا با سلطه سپاه بر اقتصاد ایران است که این به معنای ادامه سرکوب مردم ایران به دست رژیمی است که فقط از به تعویق افتادن موقتی بخش هایی از برنامه هسته ای خود سود می برد.»
خبر تکمیلی در دست ترجمه است.