صدراعظم آلمان در مراسم جشنواره بیروت به مدت چند دقیقه بی هوش شد.

صدراعظم آلمان در مراسم جشنواره بیروت به مدت چند دقیقه بی هوش شد.

"آنگلا مرکل،" صدر اعظم آلمان در مراسم اپرای "ویلهلم ریشارد واگنر" در جشنواره بیروت در جنوب آلمان غش کرد.

روزنامه دیلی بیلد در این خصوص نوشت: مرکل از نوعی سرگیجه در این مراسم رنج می برد. وی چند دقیقه در این مراسم بی هوش شد و از روی صندلی افتاد. تعدادی از مهمانان به کمک او آمدند.

جشنواره بیروت یک مراسم فرهنگی در آلمان است. آنگلا مرکل و همسر وی هر ساله به طور منظم در این مراسم شرکت می کنند. این مراسم تا 28 اوت (6 شهریور) با اجرای 7 اپرای مختلف برگزار می شود.