تهدید گروه (تکفیری صهیونیستی) داعش چیزی است که خواب را از چشمان من و بسیاری از همکارانم در دادستانی کل گرفته است.

لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا گفت: « تهدید گروه (تکفیری صهیونیستی) داعش چیزی است که خواب را از چشمان من و بسیاری از همکارانم در دادستانی کل گرفته است.»

وی در گفتگو با ای بی سی نیوز تصریح کرد با توجه به تلاش رسانه ای بی سابقه گروه (تکفیری صهیونیستی) داعش برای ایجاد دیدگاههای افراط گرایانه در آمریکایی ها و ترغیب افراد به حملات تروریستی مستقل که ممکن است از داخل به کشور آسیب وارد کند، تهدید ناشی از این گروه- که از فناوری های روز به نفع خود استفاده می کند- بیشتر از تهدید القاعده است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی تاکید کرد: « آنها بیش از 20 هزار هوادار در صفحه انگلیسی زبان خود در توئیتر دارند.»
گروه تکفیری صهیونیستی داعش به خاطر خشونت های متعدد و نقض حقوق بشر با اقدامات خشونت آمیز مختلف از جمله آدم ربایی و قتل گروهی بدنام در جهان است. بر اساس برآوردها، این گروه هزاران غربی را جذب خود کرده است و از طریق تبلیغات در رسانه های اجتماعی، به طور عمده جوانان را هدف قرار داده است.