منافع اسرائیل و کشورهایی همانند عربستان سعودی درباره ایران در یک راستا قرار دارد.

جروزالم پست به نقل از مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گزارش داد منافع اسرائیل و کشورهایی همانند عربستان سعودی درباره ایران در یک راستا قرار دارد.

جروزالم پست نوشت: دور گلد کشورهای عرب سنی منطقه خاورمیانه (غرب آسیا) را «هم پیمانان اسرائیل» توصیف کرد.
گلد در نشستی در نیویورک که درباره ایرادات وارده به توافق نامه هسته ای ایران برگزار شد، دو بار اعلام کرد اعراب هم پیمانان اسرائیل هستند.