ارنست مونیز در حال حاضر از پیشنیه خود برای دفاع از توافق نامه هسته ای استفاده می کند.

هاآرتص نوشت ارنست مونیز که متخصص فیزیک هسته ای است و پیشتر نیز رئیس دپارتمان انرژی در دانشگاه ام آی تی بوده است در حال حاضر از پیشنیه خود برای دفاع از توافق نامه هسته ای استفاده می کند که خود در حصول آن ایفای نقش کرده است.

هاآرتص در گزارشی به قلم جیمز آرکین با عنوان «مونیز: سلاح اوباما در دفاع از توافق هسته ای ایران»، نوشت ارنست مونیز به عنوان یکی از اعضای ارشد تیم آمریکایی در مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی حضور داشت.
در حال حاضر، کاخ سفید مونیز را به یک مأموریت داخلی اعزام کرده است: او با کمک تخصص علمی اش با حضور در کنگره تلاش می کند نظر مثبت قانون گذاران آمریکایی را برای حمایت از توافق نامه هسته ای ایران جلب کند.