رینت ترنر پنجمین زن سیاه پوستی است که در این ماه جان خود را در بازداشت پلیس آمریکا از دست داد.

ایندیپندنت نوشت رینت ترنر پنجمین زن سیاه پوستی است که در این ماه جان خود را در بازداشت پلیس آمریکا از دست داد.

پایگاه اینترنتی این روزنامه انگلیسی در مطلبی به قلم داگ بولتون نوشت، رینت ترنر- یک زن سیاه پوست چهل و سه ساله - در حالی که منتظر تفهیم اتهام به خاطر دزدی از یک مغازه بود در بازداشتگاه پلیس آمریکا در شهر مونت ورنون در ایالت نیویورک درگذشت.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک دیلی، خانم ترنر در بیست و پنجم جولای به اتهام دزدی از فروشگاه رستورانی بازداشت شده بود. وی دو روز بعد زمانی که منتظر تفهیم اتهام در دادگاه بود، درگذشت.
همسرش - هرمان ترنر- در گفت و گو با این روزنامه گفت که همه روز را در دادگاه منتظر همسرش بوده است، اما پس از تعطیلی دادگاه به وی گفته شد فردا بازگردد.
زمانی که وی به منزل بازگشت دو کارآگاه به وی گفتند که همسرش مرده است.
رینت ترنر که مادر هشت فرزند است، پنجمین زن سیاه پوستی است که در این ماه در بازداشتگاه پلیس آمریکا جان خود را از دست داده است.
گفته می شود ترنر پس از این که به افسران پلیس گفته است احساس می کند بیمار است، به بیمارستان منتقل شده است، اما اندکی پس از انتقال دوباره به سلولش، وی را مرده یافتند.
ریچارد برک معاون کمیسر شهر مونت ورنر گفت به کسی درباره مرگ ترنر مشکوک نیستند. اما همسر این زن سیاه پوست گفت حتما کسانی وظایف خود را انجام نداده اند که همسرش جان خود را از دست داده است.
ارنی دیویس دادستان شهر مونت ورنر در کنفرانس خبری با ابراز همدردی با خانواده ترنر گفت، پس از انجام تحقیقات علت مرگ وی مشخص خواهد شد.
به گفته برک، ترنر سال گذشته عمل زیبایی برای کاهش وزن انجام داده بود و مشکل فشار خون بالا داشت.