در این حملات یک هتل در استان حجه چهار بار بمباران شد.

هواپیماهای جنگی رژیم سعودی در ساعت های گذشته بارها مناطق مسکونی و زیربنایی استانهای لحج ، ابین،عدن ،حجه و مارب یمن را بمباران کردند.

در این حملات یک هتل در استان حجه چهار بار بمباران شد.

در حملات اخیر نیز شماری از شهروندان یمنی شهید و زخمی شدند.

ارتش و نیروهای مردمی یمن هم در پاسخ به تجاوز سعودی ها منطقه خوبه در جیزه عربستان سعودی را موشک باران کردند و مرکز فرماندهی مرزبانی سعودی و اداره امنیت جیزان را هدف قراردادند.

ارتش و نیروهای مردمی یمن در درگیری با تروریست های داعش و القاعده در عدن هم شماری از تروریست ها را به هلاکت رساندند.


در تحولی دیگر، علمای یمن بر لزوم وحدت مردم یمن درمقابل تجاوز سعودی تاکید کردند.

آنها بر اهمیت ایجاد جبهه واحد علیه تجاوزهای عربستان سعودی تاکید کردند.