بسیاری از منتقدان این توافقنامه «افرادی هستند که با هرگونه توافقی با ایران مخالفند.

رئیس جمهور آمریکا از حامیان توافق هسته ای با ایران در امریکا خواست کنگره این کشور را ترغیب به تصویب توافق نامه هسته ای ایران کنند.


اوباما اعلام کرد بسیاری از منتقدان این توافقنامه «افرادی هستند که با هرگونه توافقی با ایران مخالفند.»

رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد بیشتر رهبران جهان از این توافقنامه حمایت می کنند زیرا این توافق شامل رژیم «سخت گیرانه» بازرسی هاست .

او گفت رد این توافق نامه سبب مطرح شدن گزینه نظامی برای ممانعت ایران از توسعه تسلیحات هسته ای می شود.

اوباما گفت اما مخالفان توافق نامه هسته ای ایران قاطع و از منابع مالی خوبی برخوردارند و برخی از حامیان این توافق در کنگره ممکن است تحت چنین فشارهایی «دچار تردید» شوند.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: «از هزاران تن از مردم که در شمار زیادی از گروه ها عضویت دارند» دعوت شد به این کمپین بپیوندند از جمله «گروه هایی که پیش تر با کاخ سفید همکاری کرده اند یا می توانند درباره این موضوع با کاخ سفید همکاری کنند.»

همچنین مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت : به رایزنی های خود با کنگره برای ارائه توضیحات درباره توافق (با ایران) و حمایت از آن ادامه می دهیم.

مارک تونر گفت:هیچ توافق محرمانه ای(بین ایران و آژانس) وجود ندارد.

حتی اگر کنگره تحت جمهوری خواهان با تصویب قطعنامه ای توافق نامه هسته ای ایران را رد کند، اوباما می تواند از حق وتوی خود استفاده کند. این امر سبب خواهد شد مخالفان در تلاش برای کسب آرای دو سوم اعضای کنگره برای ملغی کردن حق وتوی رئیس جمهور و به شکست کشاندن این توافق نامه بر آیند، اقدامی که در نوع خود بسیار دشوار است.