رئیس جمهور چچن تأکید کرد که در به روی کسانی که به داعش می پیوندند بسته است، و راهی برای بازگشت آنان وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور چچن تأکید کرد که در به روی کسانی که به داعش می پیوندند بسته است، و راهی برای بازگشت آنان وجود نخواهد داشت.

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از "رمضان قدیروف" تأکید کرد: اگر می توانستم به سوریه بروم ، از جنگیدن با گروهی تروریستی که خود را داعش می نامد، لذت می بردم.

قدیروف گفت : اگر می توانستم با داعش بجنگم ، با خوشحالی تمام این کار را می کردم زیرا همه زندگی ام را وقف جنگیدن با این گروه های شیطانی کرده ام و دوست دارم که با این گروه ها بجنگم و به آنهایی که فریب این گروه ها را خورده اند ، بگویم که چنین گروه هایی هیچ ارتباطی با قرآن ندارند.

قدیروف خاطرنشان کرد: هر فردی که از چچن به عراق و سوریه می رود ، باید بداند که در به رویش محکم بسته شده است و هیچ راهی نیز برای بازگشت ندارد.

قدیروف افزود : من معتقدم هر فردی که از هر جای جهان کشورش را ترک می کند و به این گروه های تروریستی می پیوندد ، باید تابعیتش لغو شود و این کار درستی است .

قدیروف روز 22 ژوئیه نیز گفته بود : من پیشنهاد می کنم که تابعیت هر فردی که به دولت شیطان (داعش) می پیوندد ، لغو شود .

اعضای داعش اتباع بیش از 80 کشور مختلف جهان از جمله روسیه خصوصاً مناطق خومختاری همچون چچن و داغستان هستند.