طرفداران اخوان المسلمین مصر در چند استان این کشور علیه دولت عبدالفتاح السیسی تظاهرات کردند.

طرفداران اخوان المسلمین مصر در چند استان این کشور علیه دولت عبدالفتاح السیسی تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان در استان اسکندریه مصر حکومت نظامیان در این کشور را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه عبدالفتاح السیسی شعار دادند.

تظاهرات مشابهی هم در استان الجیزه مصر برگزار شد که شرکت کنندگان در آن تصاویر محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور را در دست داشتند.

مخالفان کودتا در استان البحیره مصر هم تظاهرات کردند.