نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان توانستند بخشهایی از شهر الزبدانی سوریه را ، بازپس بگیرند.

نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان توانستند بخشهایی از شهر الزبدانی سوریه را ، بازپس بگیرند.
نیروهای ارتش و مقاومت موفق شدند مسجد جامع "بردی" و مناطق اطراف آن در جنوب غرب الزبدانی را آزاد کنند.

در این عملیات شماری از عناصر تروریست کشته یا زخمی شدند.

نیروهای مقاومت و ارتش سوریه همچنین به سمت غرب الزبدانی پیشروی کردند.

در این میان، انفجار یک منزل در اطراف مسجد بردی که عناصر مسلح در آن سنگر گرفته بودند، به کشته و زخمی شدن شماری از آنها منجر شد.

شهر الزبدانی تحت کنترل عناصر مسلح است و ارتش سوریه و نیروهای مقاومت از چند هفته پیش این شهر را برای پاکسازی آن تحت محاصره کامل خود در آورده‌اند.