اگر اوباما برای بار سوم نامزد ریاست جمهوری شود، شصت و سه درصد مردم آمریکا به او رای نخواهند داد.

واشنگتن تایمز نوشت: نتایج یک نظرسنجی حاکی از این است که اگر اوباما برای بار سوم نامزد ریاست جمهوری شود، شصت و سه درصد مردم آمریکا به او رای نخواهند داد.

جنیفر هارپر در گزارشی برای این روزنامه آمریکایی نوشت: آیا او می تواند برای دور سوم ریاست جمهوری انتخاب شود؟ باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفته گذشته خود در افریقا اظهار داشت که اگر او بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شود، برای بار سوم نیز در انتخابات پیروز خواهد شد.
ارزیابی موسسه نظرسنجی راسموسن فاش کرده است که اگر او بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شود، ‌سی درصد به او رای خواهند داد و شصت و سه درصد دیگر نمی خواهند اوباما رئیس جمهور آنها باشد. از نظر حزبی نیز یک نوع دسته بندی وجود دارد. 57 درصد از دموکرات ها می گویند برای بار سوم به او رای خواهند داد. 93 درصد از جمهوری خواهان و 68 درصد از افراد غیروابسته حزبی به همراه سی و دو درصد از دموکرات ها گفته اند که به او رای نخواهند داد.
این ارزیابی حاکی از این است که شصت و نه درصد از رای دهندگان سیاهپوست برای بار سوم به اوباما رای خواهند داد، در حالی که فقط 22 درصد سفید پوستان و سی و نه درصد دیگر اقلیت ها به او رای خواهند داد.
البته ظاهرا آمریکایی ها از متمم قانون اساسی راضی هستند. متمم قانون اساسی اجازه نمی دهد نامزدهای ریاست جمهوری که قبلا برای دو دوره در انتخابات پیروز شده اند، برای سومین بار در انتخابات رقابت کنند. هفتاد و هشت درصد از رای دهندگان به طور کلی با تغییر این متمم قانون اساسی مخالف هستند.
در این نظرسنجی آمده است: بیشتر سیاهپوستان یعنی حدود پنجاه و چهار درصد آنها می خواهند که متمم قانون اساسی تغییر کند و در میان موافقان تغییر، ده درصد هم سفیدپوست و سی و هشت درصد از سایر اقلیت ها هستند.