من هرگز درباره یک تصمیم سیاسی تا این حد اطمینان نداشته ام، از حامیان توافق هسته ای با ایران خواست، «فعال» باشند.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تصریح به اینکه واقعیت ها به نفع ما است و من هرگز درباره یک تصمیم سیاسی تا این حد اطمینان نداشته ام، از حامیان توافق هسته ای با ایران خواست، «فعال» باشند.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه در دیدار با نمایندگان سازمان هال ترقی خواه، اظهاراتی را علیه اعمال فشار گسترده برای برهم زدن توافق دیپلماتیک اخیر درباره برنامه هسته ای ایران، ابراز کرد.
وی گفت: «واقعیت ها به نفع ما است. من هرگز درباره یک تصمیم سیاسی تا این حد اطمینان نداشته ام. اما اگر شما فعال نباشید، سیاست ها سخت خواهند شد.»
اوباما گفت یکی از تاسف های او در شرایطی که زمینه جنگ عراق شکل می گرفت این بود کسانی که مخالف این جنگ بودند، سعی نکردند صدایشان شنیده شود تا زمانیکه دیگر برای اینکار دیر شده بود. او گروه های ترقی خواه خواست این اشتباه را تکرار نکنند.
رئیس جمهور آمریکا گفت: «لابی که در طرف دیگر صورت می گیرد، خیلی شدید است، خیلی خوب تامین مالی شده است و بی مهابا پیش می رود.»
این درخواست بخشی از یکی از تهاجمی ترین اقدامات اوباما برای جلب حمایت گروه های تاثیرگذار از این معامله بود. وی روز چهارشنبه در اتاق شرقی کاخ سفید، 90 دقیقه درباره مهمترین جزئیات این معامله برای دموکرات های مجلس نمایندگان صحبت کرد.
اوباما وعده داده است برای ارائه توضیحات به اعضای کنگره، در دسترس باشد. او روز پنج شنبه گفت فشار بر قانونگذاران واشنگتن شدید شده است.
وی گفت: «شما باید با واقعیت های موجود، مقابل این روند عمل کنید. در نهایت مادامی که شما کمک کنید، واقعیت پیروز خواهد شد.»