نیروهای امنیتی مقاومت لبنان از بازداشت یک جاسوس جدید موساد در یکی از موسسات وابسته به حزب‌الله لبنان خبر دادند.

نیروهای امنیتی مقاومت لبنان از بازداشت یک جاسوس جدید موساد در یکی از موسسات وابسته به حزب‌الله لبنان خبر دادند.

نیروهای امنیتی مقاومت لبنان یک جاسوس اسرائیلی را که از سه ماه قبل به نفع سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) جاسوسی می‌کرده شناسایی و بازداشت کردند.

نیروهای مقاومت اعلام کردند که این جاسوس به عنوان مهندس از سه ماه قبل در یکی از موسسات وابسته به حزب‌الله لبنان مسغول جاسوسی شده است.

"ن. حرب" که از اهالی شهرک حاروف و 43 ساله است 25 سال در آلمان زندگی کرده و دو سال قبل به لبنان بازگشته و در بیمارستان "شیخ راغب" و جمعیت امداد و خیریه مقامت به فعالیت در زمنیه مهندسی سیستم‌های تهویه مشغول به کار بود.