داعش اسامی 2007 نفر از افراد اعدام شده را منتشر کرد.

داعش اسامی 2007 نفر از افراد اعدام شده را منتشر کرد.

نیروهای مردمی عراق در موصل اعلام کردند گروه تروریستی داعش فهرست اسامی 2007 فرد اعدام شده به دست اعضای این گروه را منتشر کرد.

محمود سورجی، سخنگوی نیروهای مردمی گفت: داعش اسامی 2007 فرد اعدام شده را بر دیوار پزشک قانونی موصل نصب کرده است.

وی افزود: فهرست اسامی اعدامی های جدید نیز شامل شخصیت های سیاسی و شماری از افسران و معلمان است و بیشتر افراد اعدام شده ، پس از سقوط موصل به دست داعش بازداشت شده بودند.