وزارت خزانه داری آمریکا دو شهروند قطری را به عنوان تروریست در لیست سیاه تروریست خود قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا دو شهروند قطری را به عنوان تروریست در لیست سیاه تروریست خود قرار داد.


سعد بن سعد محمد شریان الکعبی و عبد اللطیف بن عبدالله صالح محمد الکواری را به اتهام کمک مالی به گروه تروریستی جبهه النصره در سوریه و کمک به فعالیتهای گروه القاعده در لیست سیاه تروریستی خود درج کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: این گام برای قطع حمایتهای مالی خارجی از جبهه النصره و سازمان القاعده می باشد و این دو تروریست قطری نقش مهمی را در حمایت از افراط گرایان وتندروها در سوریه و پاکستان و سودان بازی می کردند.