سقوط یک فروند بالگرد در افغانستان امروز ۱۷ کشته بر جا گذاشت.

سقوط یک فروند بالگرد در افغانستان امروز ۱۷ کشته بر جا گذاشت.

عبدالرزاق فرمانده نیروهای نظامی جنوب افغانستان گفت ، در پی سقوط یک فروند بالگرد در استان جنوبی زابل 17 نفر کشور کشته شدند.