رئیس جمهور مصر بر مبارزه این کشور با اندیشه های خطرناک افراطی و تروریستی تاکید کرد.

رئیس جمهور مصر بر مبارزه این کشور با اندیشه های خطرناک افراطی و تروریستی تاکید کرد.

عبدالفتاح السیسی در مراسم افتتاح کانال جدید سوئز گفت: افتتاح کانال جدید سوئز موفقیت تاریخی برای ملت مصر و رسیدن به آینده برای پیشرفت و رفاه انسانی است. مصر کشور بسیار بزرگ با تمدن بیش از هفت هزار ساله است. بسیاری از کشورها در جهان تمدن مصر را در درس های تاریخ می آموزند. سخنان من خطاب به اکثریت مردم مصر است.
السیسی افزود: تاریخ ثبت خواهد کرد که مصر با خطرناکترین اندیشه های تندرو و تروریستی مقابله کرد که اگر می توانست جای پایی پیدا کند زمین را به آتش می کشید. مصریها با این این اندیشه ها مقابله کردند و تسامح واقعی اسلام و مسلمانانان را نشان دادند. الازهر و علمای مصر هم در این مقابله سهیم هستند. نتایج این اقدامات در چند سال آینده آشکارتر خواهد شد. ملت مصر کانال جدید سوئز را در شرایط طبیعی حفر نکرد، بلکه کار در اینجا در شرایط بسیار دشواری اقتصادی و امنیتی در مصر انجام شد. تندروها و تروریست ها می خواستند در مسیر پیشرفت ملت مصر کارشکنی کنند. مبارزه با تروریسم در مصر همچنان ادامه دارد و ما بر تروریست ها پیروز خواهیم شد.
وی خاطر نشان کرد: تروریست ها هرگز نخواهند توانست به وحدت ملت مصر ضربه بزنند. ما باید با یکدیگر متحد باشیم تا بتوانیم از چالش هایی که با آن روبرو هستیم، عبور کنیم. با وجود شرایط دشوار در مصر، کانال سوئز در زمان تعیین شده به بهره برداری رسید.