دولت کی‌یف اعلام کرد، رییس جمهوری اوکراین قانونی را برای انتخابات محلی امضا کرد.

دولت کی‌یف اعلام کرد، رییس جمهوری اوکراین قانونی را برای انتخابات محلی امضا کرد.

به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، معاون اول پترو پوروشنکو، رییس جمهوری اوکراین گفت: رییس جمهوری قانون "درباره انتخابات محلی" را امضا کرده است.

این قانون 14 ژوئیه سال جاری میلادی توسط پارلمان اوکراین تصویب شد اما براساس این قانون انتخابان محلی در 25 اکتبر در مناطق دونتسک و لوهانسک برگزار نمی‌شود چون این دو منطقه تحت کنترل دولت کی‌یف نیستند و در کنترل جدایی طلبان شرق اوکراین قرار دارند.

براساس این قانون، احزاب سیاسی از فهرست روند انتخاباتی محلی خارج شده‌اند و حق نامزدی کاندیداها به احزابی داده شده که 365 روز قبل از انتخابات ثبت نام کرده و نام خود را کمتر از 180 روز قبل از انتخابات تغییر داده باشند.

همچنین فهرست واحدهای دولتی و منطقه‌ای که انتخابات 25 اکتبر در آنها برگزار می‌شود،‌ هنوز اعلام نشده است و این کار برعهده پارلمان است.