نشریه بالتیمور سان از تیراندازی مرگبار در شهر بالتیمور خبر داد.

نشریه بالتیمور سان از تیراندازی مرگبار در شهر بالتیمور خبر داد.

بالتیمورسان نوشت: در این تیراندازی مرگبار دو نفر کشته و شماری دیگر نیز زخمی شده اند.

این حادثه تیراندازی در منطقه هایلندز در جنوب شرقی شهر بالتیمور روی داده است.

نیروهای پلیس به این منطقه اعزام شده اند.

شهر بالتیمور بزرگترین شهر ایالت مریلند امریکا محسوب می شود.