در صورت تضمین برخورداری از محاکمه عادلانه از سوی دولت آمریکا ،موضوع بازگشت به آمریکا را بررسی می کند.

ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرد : در صورت تضمین برخورداری از محاکمه عادلانه از سوی دولت آمریکا ،موضوع بازگشت به آمریکا را بررسی می کند.


اسنودن گفت : من همواره گفته ام تنها چیزی که از دولت برای بازگشت به آمریکا و حاضر شدن در محکمه قضایی می خواهم ،تضمین برخورداری از محاکمه ای عادلانه است.

اسنودن افزود نه وی و نه افکار عمومی یا دولت آمریکا علاقه ای به برپایی دادگاه های نمایشی ندارند.

اسنودن در سال 2013 ، بخشی از اطلاعات محرمانه را درباره برنامه های گسترده و غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا در جاسوسی از مقامات کشورهای جهان افشا کرد. وی در آمریکا به اتهام جاسوسی و سرقت اموال دولتی با مجازات بیش از سی سال حبس روبروست .

وکیل اسنودن در ماه ژوییه اعلام کرده بود وی موضوع بازگشت به آمریکا را در دست بررسی دارد ولی نمی تواند درباره برپایی دادگاهی عادلانه مطمئن باشد.

اسنودن در سال 2013 از روسیه پناهندگی موقت گرفت و یکسال بعد موفق شد از روسیه مجوز اقامت موقت سه ماهه دریافت کند.