مقام فراری کره شمالی اعلام کرد رهبر جوان این کشور باعث وحشت شدید مقامات این کشور شده است درنتیجه دوره زمامداری او طولانی نخواهد بود.

مقام فراری کره شمالی اعلام کرد رهبر جوان این کشور باعث وحشت شدید مقامات این کشور شده است درنتیجه دوره زمامداری او طولانی نخواهد بود.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ، رهبر مادام العمر این کشور به شمار می رود اما یکی از مقامات فراری کره شمالی در گفتگوی اختصاصی به سی ان ان گفته است احتمالا طول دوران رهبری کیم جونگ اون چندان زیاد نخواهد بود. به گفته وی شمارش معکوس پایان دوران رهبری کیم جونگ اون شروع شده است. به گفته این مقام سابق کره شمالی ، مردم این کشور به شدت از کیم جانگ اون وحشت دارند و هر روز این هراس بیشتر و بیشتر می شود. او از ترس اینکه رژیم کره شمالی بخواهد اعضای خانواده او را کشتار کند، فقط به شرط اینکه هویت فاش نشود و صدایش تغییر کند ، حاضر شده است با سی ان ان مصاحبه کند. او از مقامات سابق کره شمالی بود. او از ترس کیم جونگ اون به این فرار وحشتناک از کشورش مبادرت کرده است. به گفته وی، کیم جونگ اون بسیاری از افراد نزدیک به خودش را کشته است حال آنکه پدرش هیچ وقت این کار را انجام نمی داد و در نتیجه ، پسر از پدر وحشتناک تر است. کیم جونگ اون مشاوران نزدیک به خودش از قبیل شوهر عمه اش را نیز کشته است. وی که به منزله دست راست رهبر جوان کره شمالی بود اعدام شد. به گفته این فراری جدید از کره شمالی وقتی شوهرعمه کیم جونگ اون کشته شد او به این جمع بندی رسید که باید عجله و از این جهنم فرار کند. به گفته وی زندگی در کره شمالی همانند زندگی در جهنم است و نخبگان کره شمالی شادی مردم به هنگام دیدن کیم جونگ اون را باور نمی کنند و می گویند این شادی ها ساختگی است. در سال گذشته حدود یکصد و چهل و شش نفر از کره شمالی فرار کردند. بررسی دیدگاههای این افراد نشان می دهد حمایتها از کیم جونگ اون به شدت کاهش یافته است. به گفته افراد فراری از کره شمالی، مقامات این کشور می ترسند و به علت عملکرد کیم جونگ اون وفاداری آنها به او کاهش یافته است. این افراد می گویند مقامات بلندپایه کره شمالی به کیم جونگ اون اعتماد ندارند. آنها می گویند رژیم کره شمالی سقوط خواهد کرد و کیم جونگ اون حداکثر تا ده سال دیگر زنده خواهد ماند.
درحالی این خبرها منتشر می شود که گفتگوهای مقامات کره شمالی و کره جنوبی بار دیگر از سر گرفته شده است. این گفتگوها برای به هم پیوستن اعضای خانواده های دو کره است که از سالها پیش از هم جدا شده اند. کره شمالی معمولا از این گفتگوها به صورت برگه چانه زنی در مذاکرات استفاده می کند. خانواده های جداشده کره ای از هم ، سالهای طولانی است که از یکدیگر جدا شده اند و به علت پیرشدن، حتی دیگر همدیگر را نمی توانند بشناسند و با صندلی چرخدار یا حتی برانکارد به دیدار هم می روند. مقامات صلیب سرخ کره شمالی و کره جنوبی در حال گفتگو هستند تا تاریخ دقیقی برای به هم پیوستن این خانواده ها مشخص کنند. کره شمالی بارها و بارها باآنکه تاریخ دقیقی برای این کار مشخص شده ، این قرارها را لغو کرده و از این مسئله به صورت برگه برنده خود در چانه زنی ها استفاده کرده است. بسیاری از این خانواده های از هم جدا شده به علت کهولت سن جانشان را از دست می دهند بدون آنکه به اعضای خانواده های خود ملحق شده باشند.