شماری از اعضای سابق گروه تکفیری صهیونیستی داعش، بخشی از اسرار این گروه را فاش کردند.

شماری از اعضای سابق گروه تکفیری صهیونیستی داعش، بخشی از اسرار این گروه را فاش کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، اعضای سابق داعش که نیروهای دفاع کردی در سوریه آنها را اسیر کرده اند، بخشی از اسرار و راهبردهای قتل و تروریسم این گروه را فاش کردند.
یاسر ملحم الطبل یکی از جنگجویان سابق داعش که به اسارت کردها درآمده است، گفت: داعش برای عملیات انتحاری خود به طور گسترده متکی به کودکان و نوجوانان است. بعضی از آنها پانزده سال سن هم نداشتند.
راغب احمد نوجوان چهارده ساله که از دست داعش فرار کرد هم می گوید: آنها به ما استفاده از سلاح های مختلف از جمله کلاشنیکوف مجبور می شدیم. آنها به ما سر بریدن را آموزش می دادند و سخنی از اسلام نبود.
یمان ملجم التربه دیگر جنگجویان سابق داعش گفت: جنگجویانی که در نبردها حضور جدی و زیادی داشتند، به عنوان پاداش مواد مخدر دریافت می کردند.
هادی صفوق دیگر جنگجویان سابق داعش افزود: داعش در اندیشه خود تناقض های زیادی دارد که اصول آن هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. من فهمیدم که بیشتر سخنان آنها دروغ بود.