براثر وقوع انفجار در جنوب منامه پایتخت بحرین یک مرکز پلیس هدف قرار گرفت اما به کسی آسیب وارد نشد.

براثر وقوع انفجار در جنوب منامه پایتخت بحرین یک مرکز پلیس هدف قرار گرفت اما به کسی آسیب وارد نشد.

وزارت کشور بحرین از وقوع انفجار در این کشور خبر داد. در این انفجار یک مرکز پلیس در روستای بلاد القدیم در جنوب منامه هدف قرار گرفت.
نایب رئیس امنیت عمومی بحرین گفت: در این انفجار به کسی آسیب وارد نشده است.
وی افزود: تحقیقات برای شناسایی عاملان انفجار و محاکمه آن ها ادامه دارد.