مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه ای رأی مثبت داد که در آن گفته شده رئیس جمهوری آمریکا به دلیل عدم ارائه ضمائم توافق هسته‌ای با ایران به نمایندگان کنگره مرتکب تخلف قانونی شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه ای رأی مثبت داد که در آن گفته شده رئیس جمهوری آمریکا به دلیل عدم ارائه ضمائم توافق هسته‌ای با ایران به نمایندگان کنگره مرتکب تخلف قانونی شده است.

در پی افزایش حامیان توافق در سنا در روزهای اخیر، جمهوریخواهان که احتمال عدم موفقیت را احساس کرده بودند، تصمیم گرفتند علاوه بر رأی گیری بر سر توافق، درباره تخلف دولت اوباما در ارائه همه جزئیات مربوط به توافق و نیز جلوگیری از لغو تحریم های مصوب کنگره علیه ایران نیز رأی گیری کنند.

این اقدام مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان، اندکی پس از آن صورت گرفت که جمهوریخواهان سنا در رأی گیری برای کفایت مذاکرات درباره توافق اتمی با ایران ناکام ماندند.

هفت سناتور آمریکایی در نامه ای به رئیس مجلس سنا خواستار کفایت مذاکرات (و آغاز رای گیری) شدند و در صورتی که این پیشنهاد آنها با 60 رای موافق در رد توافق هسته ای ایران همراه می شد، شانس حزب دموکرات برای عبور از فرصت «فیلی باستر» (یعنی نطق های طولانی داشته باشند تا موعد رای گیری برای این توافق منقضی شود) از دست می رفت؛ اما با 42 رای منفی سناتورهای دموکرات، راه برای ادامه بحث درباره توافق اتمی ایران باز شد.

جمهوریخواهان کنگره برای رد توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 دستکم نیاز به دو سوم کل آرای هر دو مجلس نمایندگان و سنا را دارند.

اکنون که انجام ر أی گیری در سنا منتفی شده، عملا تلاش جمهوریخواهان برای رد توافق هسته ای با ایران با شکست روبه رو شده است و آنها سعی دارند به طریق دیگری در مسیر اوباما سنگ اندازی کنند.