نظامیان صهیونیست با رفتن به پشت بام مسجد القبلی، از بالا نارنجک های گازی و گلوله های پلاستیکی بر سر نمازگزاران فرو ریختند.

نظامیان صهیونیست با رفتن به پشت بام مسجد القبلی، از بالا نارنجک های گازی و گلوله های پلاستیکی بر سر نمازگزاران فرو ریختند.


در این حمله به نمازگزاران در مسجد القبلی که با گلوله های پلاستیکی صورت گرفت، شماری از نمازگزاران زخمی شدند.

صهیونیستها همچنین پنجره های بالایی مسجد را شکستند.

همچنین نظامیان متجاوز صهیونیست با حمله به دختران دانش آموز نزدیک یکی از درهای ورودی مسجد الاقصی آنها را کتک زدند.

گفته می شود، شعله های آتش از مکان نزدیک به مصلای القبلی در مسجد الاقصی پس از حمله نظامیان صهیونیست و شکستن شیشه های پنجره ها زبانه کشیده است.