عربستان سعودی برای سومین بار از بمب نوترونی در بمباران صنعا استفاده کرد..

عربستان سعودی برای سومین بار از بمب نوترونی در بمباران صنعا استفاده کرد. تلاش متجاوزان برای پیشروی به سوی استان مأرب شکست خورد.


جنگنده های متجاوز عربستان برای نهمین روز پی در پی و بدون توقف، صنعا پایتخت یمن را زیر بمباران سنگین گرفته اند.

جنگنده های عربستان پادگانهای «النهدین و ضبوة»، دانشکده هوایی، منطقه «بیت زبطان» و نیروگاه برق «حزیز» را در صنعا بمباران کردند.

این در حالی است که شبکه «الیمن الیوم» اعلام کرد: جنگنده های عربستان بمب نوترونی روی منطقه جبل النهدین فرو ریخته اند.

حمله متجاوزان در مأرب شکست خورد

شبکه تلویزیونی المسیره اعلام کرد: تلاش متجاوزان برای پیشروی از منطقه صحن الجن به سوی منطقه «حمه المصاریه» در استان مأرب کاملا شکست خورد و نه دستگاه خودروی نظامی متجاوزان نیز منهدم شد.

نیروهای زمینی ائتلاف عربی نخستین بار در تهاجم نظامی در مأرب یمن شرکت کردند.

حملات موشکی به مواضع سعودی ها

شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد: یگانهای موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه نظامی السودانه در استان جیزان و همچنین ورودی غربی شهر الخوبه عربستان را در این استان آماج حملات موشکی خود قرار دادند.

دهها افسر و سرباز سعودی در حمله نیروهای یمنی به چهار موضع نظامی ارتش سعودی در استان ظهران عسیر و تصرف آن کشته یا زخمی شدند و حدود 20 دستگاه خودروی نظامی آنان منهدم شد. موشکباران پایگاههای نظامی ارتش سعودی در استانهای جیزان و نجران نیز ادامه یافت.

جنگنده های سعودی نیز پس از شکست ارتش سعودی به بمباران مواضع از دست رفته نظامی ارتش سعودی در ربوعه اقدام کردند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی همچنین به مرکز نظامی المجازه در جیزان و مکان تجمع خودروهای نظامی سعودی در مرکز نظامی الخُوجَرِه در منطقه الخوبه در جیزان تعدادی موشک شلیک کردند و ستونهای دود از این مرکز به هوا برخاست.

یگانهای موشکی نیروهای یمنی استحکامات نظامی ارتش سعودی را در دو منطقه جبل الدود و جَلاح در نزدیکی الخوبه در جیزان با موشک درهم کوبیدند و شماری از نظامیان سعودی در جلاح کشته یا زخمی شدند.