منابع آگاه از سقوط جنگنده اف ۱۸در شمال ایالت کالیفرنیا امریکا خبر دادند.

منابع آگاه از سقوط جنگنده اف ۱۸در شمال ایالت کالیفرنیا امریکا خبر دادند.


رسانه های محلی آمریکا به نقل از پلیس گشت بزرگراه کالیفرنیا اعلام کردند: این جنگنده که از پایگاه هوایی لمور به پرواز درآمده بود، در شمال این ایالت سقوط کرد.

روزنامه لس آنجلس تایمز نوشت ، خلبان جنگنده توانست به سلامت از هواپیما خارج شود.

هنوز علت سقوط هواپیما مشخص نشده است.