شبکه تلویزیونی العالم در خبر فوری از وقوع درگیری بین نیروهای رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی در صحنه های مسجد الاقصی خبر داد.

شبکه تلویزیونی العالم در خبر فوری از وقوع درگیری بین نیروهای رژیم صهیونیستی و جوانان فلسطینی در صحنه های مسجد الاقصی خبر داد.


صدها نفر از نیروهای اشغالگر با پرتاب بمب های صوتی وشلیک گلوله های پلاستیکی به سمت زائران در مسجد الاقصی به این مکان مقدس یورش بردند.نیروهای رژیم صهیونیستی همه درهای مسجد الاقصی را بسته اند و آتش دربخش جنوبی مسجد الاقصی شعله ور شده است.

شبکه تلویزیونی الاقصی درخبر فوری گزارش داد: نیروهای رژیم صهیونیستی شیشه شماری از پنجره های مسجد الاقصی را شکستند.

بر اثر وقوع درگیری ها در مسجد الاقصی پانزده فلسطینی به شدت زخمی شدند.

نیروهای رژیم صهیونیستی شماری از حامیان مسجد الاقصی را که داخل بخش جنوبی این مسجد حضور دارند، محاصره کردند.