دویست و پنجاه و هشت نفر از طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نیروهای ارتش و پلیس افغانستان کشته شدند.

دویست و پنجاه و هشت نفر از طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نیروهای ارتش و پلیس افغانستان کشته شدند.


دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: یکصد و نود نفر از طالبان و چهار سرباز افغان در عملیات ارتش در استان های کاپیسا ، غزنی ، هرات ، فراه ، زابل ، قندهار ، ارزگان ، دایکندی ، تخار ، بدخشان ، قندوز و هلمند کشته و بیست و شش نفر دیگر از آنان زخمی شدند.

دفتر مطبوعاتی وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کرد: شصت و هشت نفر از طالبان در عملیات نیروهای پلیس در استان های ننگرهار ، لغمان ، کاپیسا ، تخار ، قندوز ، بدخشان ، قندهار ، زابل، ارزگان ، خوست ، پکتیا ، فراه ، بادغیس و هلمند کشته و نه نفر از آنان زخمی شدند.