مقامات محلی افغان از پاکسازی کامل شهر قندوز از وجود طالبان خبر داده اند.

مقامات محلی افغان از پاکسازی کامل شهر قندوز از وجود طالبان خبر داده اند.


فرماندهی پلیس استان قندوز امروز اعلام کرد: شهر قندوز پس ازشانزده روز جنگ و درگیری به صورت کامل از وجود افراد گروه طالبان پاکسازی شده است.

فرماندهی پلیس نیز، شمار تلفات طالبان در جنگ شانزده روزه قندوز را پانصد نفر اعلام کرد.

دراین درگیری ها چهارصد عضو گروه طالبان زخمی و پنجاه نفر از آنها از جمله اتباع پاکستانی بازداشت شدند اما از شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان گزارشی منتشر نشده است.

کمیسیون حقیقت یاب دولت افغانستان نیز به ریاست " امرالله صالح" رئیس سابق اداره امنیت ملی این کشور تحقیقات همه جانبه خودرا درباره سقوط و جنایات روی داده در قندوز آغاز کرده است.

کشتار غیرنظامیان افغان براثر بمباران نظامیان آمریکایی در قندوز از جمله مسایلی است که ابعاد رویدادهای اخیر در شهر قندوز را پیچیده کرده است.

درگیری های اخیر در شهر قندوز باعث آواره شدن حدود یکصد هزارنفر از اهالی این شهر شده است.