ترکیه قصد ساخت دیوار حائل به طول هزار و پانصد متر در خاک سوریه را دارد.

منابع آگاه اعلام کردند، نیروهای نظامی ترکیه وارد خاک سوریه شده و از ساکنان مناطق مرزی خواسته اند خانه های خود را تخلیه کنند.


ترکیه قصد ساخت دیوار حائل به طول هزار و پانصد متر در خاک سوریه را دارد.

به گفته منابع خبری، خانه هایی که در مسیر این دیوار قرار دارد تخریب خواهد شد.